เครื่องเหนี่ยวน้ำความร้อนความถี่สูงมากที่สุด (1300~1800KHz) 32/1800

Power Cube 32/1800

ชุดเครื่องทำความร้อนความถี่สูงพิเศษนี้เน้นพิเศษสำหรับเครื่องทำความร้อนในเฉพาะจุดอย่างลวดเร็วที่มีความละเอียดสูงนอกจากนี้ยังสามารถใช้กับระบบการผลิตอัตโนมัติได้อีกด้วย

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

ความทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่สูงมากที่สุดเครื่องเชื่อม (1100-2200KHz)

ความทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่สูงมากที่สุดเครื่องเชื่อม (1100-2200KHz)
Power Cube 32/1800

*เครื่องให้ความร้อนเน้นเป็นพิเศษสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความร้อนเฉพาะจุดที่มีความละเอียดสูงและก็เหมาะสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ