Bộ điều khiển nguồn

加熱 機 副 控制 機

專業 研製 生產 加熱 機 副 控制 機 製造 商

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn
Bộ điều khiển nguồn V2

* 搭配 (再) 超 高週波 加熱 機 使用。
* 保溫 、 時間 、 保護 氣體 、 功率 設定 設定 及 顯示 顯示
* 可 偵測 線圈 之 過長 , 過 短。
* 自我 診 測 系統。
* 可由 外部 遙控 調整 功率。
* 可 和 多種 自動化 系統 聯結 , 如 RS-232。