Các sản phẩm

Lò sưởi tần số cao

Lò sưởi cảm ứng tần số cao thích hợp để sưởi ấm bất kỳ kim loại nào. Nó phụ thuộc vào ứng dụng khác nhau có tần số khác nhau, chẳng hạn như tần số cao hơn, tần số cao, tần số trung bình cao và tần số trung bình.

Sub loại