Cảm biến tần số cao (150 ~ 250KHz)

H-Cube

Đối với các phôi gia công hàn và làm cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối nông)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Lò nung cảm ứng tần số cao H-Cube để làm cứng (150-250KHz)

Lò nung cảm ứng tần số cao H-Cube để làm cứng (150-250KHz)
H-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

Đối với các phôi gia công hàn và làm cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối nông)

HP-15kw, 25kw

HP-15kw, 25kw
HP-15kw, HP-25kw

加熱 此 乃以 乃以 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱 加熱。。。。。。。。。。。。
‧ 採用 晶體 技術 及 極小 而 堅固 之 之 設計 設計
作業 由 微電腦 自我 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業 作業。。。。。。。。
‧ 在 效率 下 下 , , ‧ ‧ ‧ 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材。。。。。。。。。。。。。。。。。
硬化 適合 於 自動化 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 焊接 熔煉 熔煉 熔煉 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 熱處理 硬化 硬化 硬化 硬化
℃ 由於 操作 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可達 可 可 可 可 可 可 可 可 可使用 加熱 物件 恒溫 , 手動 、 自動 共用。