Cảm biến tần số cao trung bình 15KW A LOẠI

HP-Cube 15kw loại A

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công phôi cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Lò nung cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube cho hàn (30-100KHz)

Lò nung cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube cho hàn (30-100KHz)
HP-Cube 15kw

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối cứng hơn)