Cảm biến tần số cao trung bình 25KW A LOẠI

HP-Cube 25kw loại A

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối sâu hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Mới- HP-Cube trung tần số cao quy nạp nóng cho rèn, hàn (30-100KHz)

Mới- HP-Cube trung tần số cao quy nạp nóng cho rèn, hàn (30-100KHz)
HP-Cube 25kw

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối sâu hơn)