Cảm biến tần số cao trung bình (50KW)

HP-Cube 50kw

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối sâu hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Mới- HP-Cube trung tần số cao nóng cảm ứng cho cứng, rèn

Mới- HP-Cube trung tần số cao nóng cảm ứng cho cứng, rèn
HP-Cube 50kw

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối sâu hơn)