Cảm biến tần số trung bình (30-50KHz)

M-Cube

Cho hàn, rèn, nóng chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt phôi gia công lớn hơn

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

M-Cube Tần số trung bình nóng cảm ứng cho rèn (30-50KHz)

M-Cube Tần số trung bình nóng cảm ứng cho rèn (30-50KHz)
M-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

Cho hàn, rèn, nóng chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt phôi gia công lớn hơn