Lò sưởi cảm ứng tần số cao (32/900)

Power Cube 32/900

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, một phần các phôi gia công phức tạp; được cài đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Power-Cube High-ER Tần số nóng cảm ứng cho hàn 32/900

Power-Cube High-ER Tần số nóng cảm ứng cho hàn 32/900
Power Cube 32/900

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, một phần các phôi gia công phức tạp; được cài đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.
Công suất 32/900