Lò sưởi cảm ứng tần số cao ER (45/900)

Power Cube 45/900

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, một phần các phôi gia công phức tạp; được cài đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Power-Cube High-ER Tần số nóng cảm ứng cho hàn 45/900

Power-Cube High-ER Tần số nóng cảm ứng cho hàn 45/900
Power Cube 45/900

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, một phần các phôi gia công phức tạp; được cài đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động