Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình 35KW A LOẠI

HP-Cube 35kw loại A

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối sâu hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Lò nung cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube để làm cứng, rèn (30-100KHz)

Lò nung cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube để làm cứng, rèn (30-100KHz)
HP-Cube 35kw

Đối với hàn, làm tan chảy, ủ / làm mềm và gia công cứng (thích hợp cho các vật có bề mặt cứng tương đối sâu hơn)