Nước mát

Máy làm lạnh

專業 研製 生產 加熱 機 水 機 製造 商

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Hệ thống làm mát

Hệ thống làm mát
1 號, 3 號, 5 號, 6 號, 7 號 冷卻 機

Các máy phát điện, và đặc biệt là các cuộn cảm ứng cần nước để làm mát. Nó là tùy thuộc vào sức mạnh và thời gian làm việc chọn máy làm mát thích hợp (No.1.2.3). Thiết bị làm mát đặc biệt là thiết kế cho cuộn cảm nóng, bởi vì nước, áp suất, số lượng, chất lượng và nhiệt độ được chăm sóc.